0986.034.654

Tháng cô hồn cùng những câu chuyện ý nghĩa | Sự tích

Tháng 7 âm lịch chính là tháng cô hồn – một tháng vô cùng đặc biệt chứa nhiều điều bí ẩn khiến ai cũng phải tò mò. Đó là tháng Xá Tội vong nhân, Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ có thể trở về trần gian, đó cũng là tháng của Lễ Vu Lan báo hiếu và còn là tháng mưa ngâu của Ngưu Lang- Chức Nữ gặp nhau.

 1. Truyền thuyết về ngày Xá Tội Vong Nhân:

Theo Phật Giáo  thì vào một buổi tối khi đức phật A Nan Đà tọa tại tịnh thất thì có một con quỷ thân thể khô gầy , cổ nhỏ và dài miệng thét ra lửa bước vào cho ngài biết rằng ba ngày nữa thì ngài sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa mắt cháy, hóa thành một con Diệm Khẩu Quỷ như nó.

Chỉ có một cách hóa giải, quỷ đói nói:  “Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vì tôi mà cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sanh về cõi trên”.

Vì vậy mà đức phật liền cho chúng ăn và tụng kinh siêu độ cho chúng siêu thoát. Cũng từ đó mọi người trên dương gian làm theo ngài và ngày xá tội vong nhân ra đời.

Tháng cô hồn cùng những câu chuyện ý nghĩa | Sự tích

2. Truyền thuyết về ngày  Lễ Vu Lan Báo Hiếu:

Bắt nguồn từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ của mình  khỏi kiếp ngạ quỷ. Và Vu Lan là ngày lễ để tưởng nhớ công ơn cha mẹ- cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẹ ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên đã dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm.

Thấy mẹ của mình vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ.

Nhưng thức ăn vừa đưa đến miệng đã hóa thành lửa đỏ. Mục Liên liền quay về hỏi Phật cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: ” Cha mẹ ngươi khi còn sống đã tạo ra vô số tội lỗi, cho nên sau khi chết phải bị đọa vào địa ngục làm quỷ đói để chịu quả báo, một mình ngươi không thể đủ sức cầu độ cho họ được mà phải dựa vào uy lực của tăng chúng mười phương mới mong giải thoát nổi. Vào ngày rằm từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, tất cả tăng chúng đều cùng tụ họp tinh tiến tu hành, đến ngày rằm tháng 7 thì kết thúc và trong ngày này sẽ có nhiều tăng chúng đắc chánh quả. Ngày ấy nếu ngươi muốn cứu song thân khỏi khổ quỷ đói, phải cúng dường cơm chay cho tăng chúng, như vậy công đức rất lớn, không những việc làm đó có thể giải thoát cho song thân ngươi khỏi khổ quỷ đói mà thậm chí có thể khiến bảy kiếp của song thân ngươi còn được hưởng phúc trên trời. Giá như cha mẹ ngươi còn tại thế, thì việc cầu cúng ấy cũng có thể khiến họ được thêm phúc đức trường thọ”.

Làm theo lời Phật, mẹ Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Tháng cô hồn cùng những câu chuyện ý nghĩa | Sự tích

3. Truyền thuyết Ngưu Lang – Chức Nữ:

Ngày xưa có một vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng tên là Ngưu Lang, vì say mê nhan sắc của một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư.

Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Nhưng về sau, Ngọc Hoàng nghĩ lại thương tình nên ra ơn cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch.

Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người trần gian gọi là mưa ngâu và còn được gọi là Ông Ngâu Bà Ngâu.

Tháng cô hồn cùng những câu chuyện ý nghĩa | Sự tích

Các bạn có thể xem thêm bài viết khác như:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status